วันเบาหวานโลก

วันเบาหวานโลก
วันเบาหวานโลกวันเบาหวานโลก
วันเบาหวานโลกวันเบาหวานโลก
 
     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “วันเบาหวานโลก” โดยได้รับเกียรติจาก อ.นพ.สมเกียรติ ลีละศิธร รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีบริการตรวจและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพเบาหวาน โดยมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
      เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ ชั้น 1 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล