บรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “ความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด”

บรรยายให้ความรู้ หัวข้อ ความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
บรรยายให้ความรู้ หัวข้อ ความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ ความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ ความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
 

 ศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี (Rama Healthcare Frontier) ภายใต้ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สาขาบ้านโพธิ์  ในหัวข้อ “ความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด” โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สุวาณิช เตรียมชาญชูชัย อายุรแพทย์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้   

เมื่อวันที่  7 พฤศจิกายน 2559 ณ ลานกิจกรรม conveyor bridge บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สาขาบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา