General Activities

 
สกอ. ให้คำปรึกษา เพื่อติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำในการพัฒนาคุณภาพแก่คณะฯ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น M2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน “หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5”

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คณะผู้บริหารฯ เข้าศึกษาดูงาน บริษัท Google ประเทศไทย จำกัด

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงาน บริษัท Google ประเทศไทย

 
ธรรมบรรยายและทอดผ้าป่า

วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1

 
แปรอักษรสัญลักษณ์ เลข ๙

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
“ทำดีเพื่อพ่อ...ด้วยการบริจาคอวัยวะ และดวงตา”

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณโถงชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50วัน)

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ โถงสมเด็จพระราชบิดา อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ต้อนรับตัวแทนกรรมการตัดสินจาก APISC

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมเปรม บุรี ชั้น 5 อาคาร 1

 
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการดูแลสุขภาพแก่พนักงานบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่  28–29 พฤศจิกายน 2559 ณ Hall 2 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

 
แถลงข่าว “รามาธิบดี กับความสำเร็จ: หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์ แห่งแรกในประเทศไทย”

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง 910B อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ปาฐกถากัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ 30

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   ...

 
กิจกรรม "ตลาดนัดสุขภาพ"

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์