ความสำเร็จและรางวัล

 
ขอแสดงความยินดี ทีม แพทย์น้อย 5 คน ชื่อแผนธุรกิจ : 1 แผน 2 รุ่น

ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดแผนธุรกิจศิษย์มหิดล (Alumni Biz Plan 2024)

 
ขอแสดงความยินดี ทีม Everyday ชื่อแผนธุรกิจ : Beyond plan to be true

ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดแผนธุรกิจศิษย์มหิดล (Alumni Biz Plan 2024)

 
ขอแสดงความยินดี ผศ. นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ และศ. ดร. นพ.วิชัย เอกพลากร

ในโอกาสได้รับรางวัลครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ขอแสดงความยินดี นศพ.ปาณิสรา หมวดสง

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรอบ semi-final และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในรอบสุดท้าย การแข่งขันทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ในโครงการ FameLab Thailand 2022 และไ...

 
ขอแสดงความยินดี น.ส.กัลยกร อวยบางมด

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการผลัดฟรีสไตล์ 4x100 เมตรหญิง กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์

 
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี

ในโอกาสได้รับรางวัล Mahidol University's Top 1% Researcher 2024 จาก มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
ขอแสดงความยินดี นักศึกษาแพทย์รามาธิบดี

ได้รับรางวัลในการแข่งขันตอบปัญหาเวชศาสตร์ฉุกเฉินระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 KKU ICEM 2024

 
ขอแสดงความยินดี ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ ภายใต้กลุ่มศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

บันทึกภาพประวัติศาสตร์การผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจและการผ่าตัดปลูกถ่ายตับ (Combined heart-liver transplantation) ให้แก่ผู้ป่วยรายเดียวกันได้เป็นครั้งแรก

 
ขอแสดงความยินดี นศพ.ศิริพงษ์ ภูวพัฒนชาติ

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน ประเภท หมากรุกไทย ทีมชาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิททยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์

 
ขอแสดงความยินดี กมลชนก พูนพัฒน์พิบูลย์

ในโอกาสที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 การแข่งขัน ASEAN Investment Challenge (AIC) ระดับประเทศ

 
ขอแสดงความยินดี นศพ.กัณณ์ษร การพินิจ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันนำเสนอแผนการลงทุนระดับภูมิภาคอาเซียน ในโครงการ ASEAN Investment Challenge (AIC) 2023