ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตามลำดับโรงเรียนที่ได้นัดหมายกับโรงพยาบาลรามาธิบดีเท่านั้น ฉีดวัคซีนโควิด-19 Pfizer

กำหนดฉีดตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป เวลา 08.00-15.00 น. ณ Sky Hall ชั้น 3 ศูนย์ฉีดวัคซีน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

 
เราจะสู้ไปด้วยกัน Together against COVID-19

โดย คณะแพทยศาaสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ขอเชิญผู้ที่เคยติด COVID-19 เข้าร่วม "กลุ่มเครือข่ายมิตรภาพบำบัด COVID-19"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2201-2543 ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ งานสร้างเสริมสุขภาพ

 
ขอเชิญประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 ใด ๆ มาก่อน ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป หรือผู้พิการ ฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม (เข็ม 1) แจ้งจองฉีดวัคซีน

เริ่มจองตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวนของวัคซีน

 
ยังไม่ครบเต็มจำนวนของวัคซีน โทรจองคิวได้เลย!!

จะต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 ใด ๆ มาก่อน (วัคซีนเข็มที่ 1 เท่านั้น)

 
ประชาชนที่จองฉีดวัคซีนโควิด-19 AstraZeneca กับโรงพยาบาลรามาธิบดี ผ่านช่องทาง RAMACOVID CallVaccine โทร. 0-2078-9078

จะต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 ใด ๆ มาก่อน (วัคซีนเข็มที่ 1 เท่านั้น)

 
ขอเชิญประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง หรือหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ฉีดวัคซีนโควิด-19 AstraZeneca ทั้งเข็มที่ 1 และ 2

โทร. 0-2078-9078 เริ่มจองได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวนวัคซีน

 
Together against COVID-19

หลายคนเปรียบว่าการสู้กับโควิดเหมือนกับการวิ่งมาราธอน หวังเหลือเกินว่า...เราจะวิ่งไปด้วยกันจนถึงจุดหมาย วันที่พวกเราได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมกันอีกครั้ง

 
ท่านที่ต้องการตรวจ COVID-19 Fit to Fly 7 hours เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ หรือเดินทางในประเทศ ต้องไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

มาติดต่อรับบริการได้ที่ ศูนย์บริการทางการแพทย์สาขาโรงเรียนเรวดี

 
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นสำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้แก่ผู้ป่วยอีกจำนวนมาก

ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่ช่วยสร้างพลังการให้ที่ยิ่งใหญ่และไม่สิ้นสุดไปด้วยกัน

 
ประกาศ โรงพยาบาลรามาธิบดี

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงและแพร่กระจายเป็นวงกว้าง โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงขอประกาศมาตรการ...

Pages