กลับมาอีกครั้ง เพื่อประชาชน COVID-19 Call Center

โดย อาจารย์พยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
หากท่านมีอาการ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง

ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หรือหายใจเหนื่อย มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย COVID-19 หรือมีประวัติเดินทาง ไปหรือมาจาก "พื้นที่เสี่ยง"

 
แถลงข่าวความสำเร็จการค้นหาสารออกฤทธิ์ต้าน COVID-19 จากสมุนไพร และเสวนาเรื่อง ประสิทธิภาพของกระชายขาวด้าน COVID-19
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
 
สารจาก ศ.เกียรติคุณ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ชื่นชมชาวรามาธิบดี พญาไท และรามาธิบดี บางพลี

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อบุคลากรรามาธิบดี ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

 
รายงานสถานการณ์ ผู้ป่วย COVID-19 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สรุปข้อมูลผู้ป่วย ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลล่าสุดเวลา 23.00 น.

 
โรงพยาบาลรามาธิบดีเปิดช่องทางในการแจ้งความประสงค์การบริจาคเงิน สิ่งของ และอาหาร

เพื่อนำไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19

 
ขอความร่วมมือผู้รับบริการ ไม่ปกปิดข้อมูลประวัติการเดินทางหรือการสัมผัสกลุ่มเสี่ยง

เพื่อความปลอดภัยของท่านและทุกคน การปกปิดข้อมูลมีโทษทางกฎหมาย

 
โรงพยาบาลรามาธิบดีมีนโยบายส่งผลตรวจ  COVID-19 และใบรับรองผลการตรวจ

ทางโทรศัพท์และจะจัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์

 
ประกาศการให้บริการผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19

โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความจำเป็นต้องจัดสรรทรัพยากรและบุคลากรทางการแพทย์ให้เหมาะสม เพื่อรับสถานการณ์ COVID-19 โดยขอความร่วมมือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการรีบด่วน ติดต่อเลื่อนนัดการตรวจที่...

Pages