ในวันที่ 22-24 ตุลาคม 2557 โดยจะให้บริการเฉพาะการทำหัตถการกรณีฉุกเฉินเท่านั้น

post: 15/10/2014
 

ขอประกาศปิดปรับปรุงอาคาร (เฉพาะชั้น 1 และ 2) ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2557 เป็นระยะเวลา 1 ปี 

post: 14/10/2014
 

เนื่องด้วย จะมีการปิดปรับปรุงอาคาร 1 (ชั้น 1 และ 2) 

post: 13/10/2014
 

ย้ายหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติ - นรีเวช ไปอาคาร 4 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป  ทั้งคลินิกนอกเวลา และในเวลา 

post: 07/10/2014
 

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก หู คอ จมูก (เฉพาะในเวลาราชการ) ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2557 โดยจะทำการตรวจเฉพาะผู้ป่วยนัดและผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น

post: 07/10/2014
 

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ขอลดการตรวจ หน่วยตรวจสูติ-นรีเวชวิทยา หน่วยตรวจครรภ์ และลดการผ่าตัด ระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

post: 01/10/2014
 
ขอเชิญผู้สนใจรับบริการทางทันตกรรมฟรี

เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ งานทันตกรรม อาคาร 4 ชั้น 3 ในวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 8.30-12.00 น. 

post: 25/09/2014
 

ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐

post: 15/09/2014
 

ตามที่มีผู้แอบอ้างว่า โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ครีมทาผิวหน้า” ที่มีส่วนผสมของแร่ทองคำ

post: 15/09/2014
 

ไปยัง หน่วยพยาธิวิทยา ชั้น 3 ห้องแรกขวามือ (3SW) ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2557 เป็นต้นไป

post: 15/09/2014
 

ขณะนี้หอผู้ป่วยหลายแห่งได้ปรับปรุงเรียบร้อยและพร้อมให้บริการผู้ป่วยแล้ว 

post: 10/09/2014
 

สามารถเปิดให้บริการผู้ป่วยได้วันที่ 29 สิงหาคม 57 ที่อาคาร 1 ชั้น 2  (OPD หู คอ จมูก เก่า) ได้ตามปกติ

post: 25/08/2014