งาน Global Handwashing Day 2015

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บริเวณโถงใต้อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1

post: 22/09/2015
 
ประกาศ “แนวทางปฏิบัติการให้ประวัติการรักษาพยาบาลกรณีจำเป็นเร่งด่วน พ.ศ. 2558”

เพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องและเหมาะสมและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

post: 21/09/2015
 
เรียนผู้ใช้บริการและบุคลากรโรงพยาบาลรามาธิบดี

จะทำการปิดทางสัญจรส่วนกลางของอาคาร 1 ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2558 จนถึงโครงการปรับปรุงอาคาร 1 จะแล้วเสร็จ

post: 15/09/2015
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญชมดอนเสิร์ตการกุศล

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 - 17.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ ถนนราชินี

post: 03/09/2015
 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ดูแลเท้าให้ถูกวิธี ชีวิตนี้ไม่มีแผลเบาหวาน"

29 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ บริเวณลานหน้าบันไดเลื่อน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

post: 02/09/2015
 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม รู้ทันมะเร็งเต้านม ครั้งที่ 5

วันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 12.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 624 อาคารเรียนรวม

post: 02/09/2015
 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย “Round Table Meeting on Rare Disease: Learning from France”

ในวันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 907 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

post: 02/09/2015
 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ประจำปี

วันที่ 7 กันยายน 2558 (รับจริง) และวันที่ 5 กันยายน 2558 (ซ้อมใหญ่) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

post: 02/09/2015
 
โครงการใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2559

post: 02/09/2015
 
ประกาศแผนงานปรับปรุงอาคาร 1

ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. ไปจนถึง วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 04.00 น. 

post: 26/08/2015
 
ลดเค็ม...เพื่อสุขภาพ

กิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อรณรงค์ลดเค็ม มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดกินเค็มกันเถอะ!!

post: 25/08/2015
 
ปิดพื้นที่บริเวณทางเดินรถหน้าเซเว่น ถึงหอประชุมจงจินต์

วันที่ 22 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ไปจนถึงเวลา 08.00 น. ของวันที่ 23 สิงหาคม 2558

post: 21/08/2015