ขอเชิญร่วมกิจกรรมใน งานวันอัลไซเมอร์โลก

วันที่ 20 กันยายน 2558 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องบรรยาย 910 ABC และ 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

post: 14/08/2015
 
แจ้งยกเลิกจุดคัดกรองผู้ป่วยโรค MERS-CoV

หากพบผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อให้ดำเนินการคัดกรองตามปกติของหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกและยึดหลักการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้ออย่างเคร่งครัด

post: 14/08/2015
 
ขยายเวลาให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยคลินิกอาจารย์แพทย์

จากทุกวันเสาร์ เวลา 6.30-16.00 น. เป็นเวลา 6.30-17.00 น. 

post: 07/08/2015
 
ขอเชิญญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข้าร่วมโครงการอบรม "รู้ทันก่อนสาย... สุดท้ายแห่งชีวิต"

ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ. ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1 สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ 02-2012569 

post: 06/08/2015
 
เปิดรับสมัครสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ รักษาอย่างไรเมื่อทานยาไม่ได้ผล

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม ๒๔๔๕ เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

post: 04/08/2015
 

ในวันที่ 2 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป 

post: 23/07/2015
 
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก ฟรี!

วันที่ 6 – 15 พฤษภาคม 2558 (ยกเว้น วันที่ 10 และ13) ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น.

post: 23/04/2015
 
แจ้งการปรับเปลี่ยนระบบการจราจรรอบอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

post: 06/02/2015
 

ท่านที่ต้องการให้โรงพยาบาลเก็บประวัติของท่านหรือญาติไว้ โปรดติดต่อกับงานเวชระเบียน โรงพยาบาลรามาธิบดี ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2557

post: 25/12/2014
 

วันจันทร์ ที่ 8 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.00 น. หากมีเรื่องเร่งด่วนสามารถติดต่อได้ที่ โทร. 082-019-8267 หรือ 086-792-5591

post: 02/12/2014
 
ขอแจ้งวันปิดให้บริการของศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ปิดให้บริการ 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557

post: 25/11/2014