ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ขอลดการตรวจ หน่วยตรวจสูติ-นรีเวชวิทยา หน่วยตรวจครรภ์ และลดการผ่าตัด ระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

 
ขอเชิญผู้สนใจรับบริการทางทันตกรรมฟรี

เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ งานทันตกรรม อาคาร 4 ชั้น 3 ในวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 8.30-12.00 น. 

 

ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐

 

ตามที่มีผู้แอบอ้างว่า โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ครีมทาผิวหน้า” ที่มีส่วนผสมของแร่ทองคำ

 

ไปยัง หน่วยพยาธิวิทยา ชั้น 3 ห้องแรกขวามือ (3SW) ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2557 เป็นต้นไป

 

ขณะนี้หอผู้ป่วยหลายแห่งได้ปรับปรุงเรียบร้อยและพร้อมให้บริการผู้ป่วยแล้ว 

 

สามารถเปิดให้บริการผู้ป่วยได้วันที่ 29 สิงหาคม 57 ที่อาคาร 1 ชั้น 2  (OPD หู คอ จมูก เก่า) ได้ตามปกติ

 
สัปดาห์แห่งการแก้ไขและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับปัญหาต่อมลูกหมากเพื่อประชาชน ครั้งที่ 4

วันอาทิตย์ที่  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล 

 

วันที่ 13 สิงหาคม 57  สามารถติดต่อธุรการงานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วยได้ที่อาคาร 4 ชั้นใต้ดิน โทรศัพท์ 1169

 

วันที่ 15 สิงหาคม 57  เริ่มเปิดให้บริการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ที่ ชั้น 1 อาคาร 4 จนกว่างานปรับปรุงอาคารจะเสร็จสิ้น