วันที่ 30 ธันวาคม 2557 และวันที่ 3-4 มกราคม 2558 

 

วันที่ 18 และ 25 ธันวาคม 2557 หน่วยตรวจหู คอ จมูก โซน H ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 

แจ้งงดบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในวันที่ 6 ธันวาคม 2557

 

แจ้งปิดทำการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ในวันที่ 6 ธันวาคม 2557 เพื่อปรับปรุงห้องตรวจ

 

แจ้งปิดทำการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา ในวันที่ 6 ธันวาคม 2557 

 

ขอปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - 16 มกราคม 2558