ในวันที่ 12-15 เมษายน  2558 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 16 เมษายน  2558

 

ในระหว่างวันที่ 11-15, 29 -30 เมษายน 2558 และวันที่ 1 พฤษภาคม 2558  

 

ในระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2558

 

ในวันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2558   ทั้งนี้ได้ประสานงานเลื่อนนัดผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว 

 

จึงของดการให้บริการเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2558

 

ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2558