ข่าวการประชุมวิชาการ

 
OB GYN: Common Problem Unlocked
October 11-12, 2021 Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok
 
Psychopharmacology for insomnia
วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 12.00-13.00 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
 
ขอเชิญประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 "20 ปี แพทย์รามาธิบดี รุ่น 31 เพื่อประชาชนไทย"
วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 14.40-16.20 น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
 
HFM Critical Success Factor in HFM under COVID-19 crisis
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
 
ปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 32 ประจำปี 2564 การควบคุมโรคระบาดโควิด-19 ในประเทศไทย
วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.00-14.40 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
 
Sleep disordered breathing as a cause and consequence of stroke
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-14.00 น.
 
IUGA-THAILAND VIRTUAL REGIONAL SYMPOSIUM
August 26-27, 2021 Organized by IUGA, the Thai Urogynecologists Society (TUGS), and the Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand.
 
ขอเชิญแพทย์ในสาขาต่าง ๆ เข้าร่วมอบรม EVALI Vape or Health: Now or Never
Onesite เวลา 08:30-16:30 น. วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ณ ห้องสัมมนา 1 แพทยสมาคม กทม. Online Zoom เวลา 08:30-16:30 น. วันที่ 27, 28, 29, 31 สิงหาคม 2564