ข่าวการประชุมวิชาการ

 
Basic Principle of Chemotherapy
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00-09.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ชั้น 4 อาคารหลัก (อาคาร 1)
 
Shift work and sleep
วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00-13.00 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
 
HIV and women from non-pregnant to baby born
วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00-09.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ชั้น 4 อาคารหลัก (อาคาร 1)
 
Academic Position Club ครั้งที่ 9
วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.15-15.30 น.
 
OB GYN: Common Problem Unlocked
October 11-12, 2021 Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok
 
Psychopharmacology for insomnia
วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 12.00-13.00 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
 
ขอเชิญประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 "20 ปี แพทย์รามาธิบดี รุ่น 31 เพื่อประชาชนไทย"
วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 14.40-16.20 น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
 
HFM Critical Success Factor in HFM under COVID-19 crisis
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
 
ปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 32 ประจำปี 2564 การควบคุมโรคระบาดโควิด-19 ในประเทศไทย
วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.00-14.40 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์