ขอเชิญผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขนาดสูง (high dose) ประจำปี 2567 ระยะที่ 1

กำหนดฉีดวัคซีน วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

post: 09/07/2024
 
คลินิกแพทย์แผนไทย หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแพทย์ทางเลือก

ให้บริการ ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

post: 09/07/2024
 
ขอเชิญประชาชนและบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนจองสิทธิและฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ขนาดสูง (high dose) ประจำปี 2567 ระยะที่ 1 ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนจองสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จะปิดรับลงทะเบียนการจอง เมื่อครบตามจำนวน

post: 25/06/2024
 
ขอเชิญประชาชนคนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิ์สุขภาพ ลงทะเบียนจองสิทธิ์และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2567 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2567 จะปิดรับลงทะเบียนการจองเมื่อครบตามจำนวน

post: 09/05/2024
 
รู้หรือ Young ?

รายการที่จะไปเช็กความรู้สุขภาพวัยรุ่น เพื่อเปลี่ยนความรู้ผิด ให้กลายเป็นถูก

post: 17/04/2024
 
SUMMER นี้ หนีร้อน มาให้เลือด

9-16 เมษายน 2567 ขอเชิญผู้ที่สนใจ มาบริจาคได้ที่ห้องรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารหลัก (อาคาร 1) ชั้น 2 โทร. 0-2201-1229 ตอ 202

อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3...

post: 10/04/2024
 
ผู้รับบริการที่มีนัดหมายเจาะเลือดกับโรงพยาบาลรามาธิบดี ฝั่งพญาไท

สามารถเข้ารับบริการเจาะเลือดที่ Ramathibodi Health Space @ Paradise Park ได้แล้ว

post: 10/04/2024
 
ขอเชิญชวนบริจาคโลหิต เนื่องจากโลหิตกรุ๊ป 0 และกรุ๊ป A ขาดแคลน

บริจาคได้ที่ห้องบริจาคโลหิต ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ รับบริจาคทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. 

post: 15/03/2024
 
ขอเชิญร่วมงานวันวัณโรคสากล “Yes we can End TB” ยุติวัณโรครวมกันเราทำได้

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

post: 06/03/2024