จริงป่าวหมอ ?

หลากความรู้เรื่องสุขภาพไม่ต้องถามใครให้สับสน ถาม "หมอ" ให้ชัวร์กันไปเลย

post: 07/07/2022
 
DAY CASE SERVICE บริการผ่าตัดแบบไม่ค้างคืน

หอผู้ป่วยพิเศษ 85 ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ (SDIPD85) เวลาให้บริการ 07.00-22.00 น. สามารถสอบถามได้ที่ แพทย์ผู้รักษา หรือหน่วยรับผู้ป่วยในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โทร. 0-2200-3...

post: 06/07/2022
 
Patient & Customer Review ประสบการณ์และข้อเสนอแนะของท่านมีความสำคัญกับเรา เพื่อพัฒนาการบริการ

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/cqs/customercomplain

post: 17/06/2022
 
เปิดให้บริการแล้ววันนี้ Discharge Lounge ห้องรับรองผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน

ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) ข้างหน่วยบริการสุขภาพบุคลากร เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00-20.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2201-0865, 0-2201-0...

post: 14/06/2022
 
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในสัปดาห์วันผู้บริจาคโลหิตโลก World Blood Donor Day 14 มิถุนายน 2565

ท่านที่ร่วมบริจาคโลหิต ตั้งแต่วันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 จะได้รับเสื้อที่ระลึก "วันผู้บริจาคโลหิตโลก" (มีจำนวนจำกัด)

post: 14/06/2022
 
หลักเลือกซื้อและใช้คาร์ซีท (Car Seat)

การซื้อคาร์ซีท (Car Seat) บ่อยครั้งที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ง่ายต่อการติดตั้งและราคาที่เหมาะสม...

post: 10/06/2022
 
รายการ Health Hack

เรื่อง...สุขภาพ อย่าเพิ่งเชื่อ จนกว่าจะได้ดู

post: 31/05/2022
 
แจ้งการปรับปรุงพื้นผิวจราจร ถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิและแนะนำเส้นทางสัญจรสู่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

โปรดวางแผนเวลาการเดินทางล่วงหน้าและใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง

post: 20/05/2022
 
ขอเชิญประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ลงทะเบียนจองสิทธิ์และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2565

ลงทะเบียนจองสิทธิ์ 3 ช่องทาง ได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2565

post: 05/05/2022
 
Day Case Service เปิดให้บริการผ่าตัดแบบไม่ค้างคืน

เปิดให้บริการ : 18 เมษายน 2565 เป็นต้นไป เวลาให้บริการ : 07.00-22.00 น. สอบถามข้อมูลการรักษาเพิ่มเติมได้ที่หน่วยตรวจ

post: 05/05/2022
 
ขอเชิญบริจาคโลหิต เนื่องจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเกิดภาวะขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ป

บริจาคได้ที่ห้องบริจาคโลหิต ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. ได้ทุกวัน

post: 22/03/2022