ขอเชิญผู้สนใจที่มีประวัติญาติสายตรงเป็นโรคต้อหิน เข้าร่วมการตรวจคัดกรองโรคต้อหินจากจักษุแพทย์

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ บริเวณลานจัดงานชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
เด็กอายุ 2 - 5 ปีที่เป็นโรคหืด ที่อาการหายใจเสียงหวีดมากกว่า หรือเท่ากับ 2 ครั้งต่อปี และที่ไม่มีโรคประจำตัว สามารถเข้าร่วมโครงการวิจัย เพื่อดูภาวะหายใจเสียงหวีดฉับพลัน

สามารถติดต่อหัวหน้าโครงการวิจัย พญ.ไพลิน อยู่มา เพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัยหรือสอบถามได้ที่เบอร์ 0896158466

 
ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมงาน รักษ์การได้ยินโลก “World Hearing Day 2019: Check your hearing”

วันศุกร์ที่ 1 มี.ค. 62 เวลา 8.00 - 14.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
เตรียมตัวอย่างไร ให้สูงวัยอย่างสง่า

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการวันไตโลก World Kidney Day 2019

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 - 11.30 น. ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอบคุณที่ไม่สูบบุหรี่

พบเห็นผู้สูบบุหรี่ในโรงพยาบาล แจ้ง 02-201-1105

 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 4/2561 "สุขภาพดี สร้างได้ด้วยตัวเรา"

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแพทย์ทางเลือก งานการพยาบาลบริการเฉพาะ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมเปิดให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จุดบริการ ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์ สาขาโรงเรียนเรวดี

 
สตาร์ทรถเปิดแอร์+ปิดกระจก อันตราย!!

ปวดศีรษะ, เซื่องซึม หัวใจเต้นผิดปกติเพราะอีโมโกบิลน้อย หายใจติดขัดหมดสติ ส่งผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลาง

 
ขอเชิญผู้สนใจพบกับ ตลาดนัดสุขภาพ

ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป เวลา 07.00 - 13.00 น. ชั้น 2 หน้าคาเฟทีเรีย

Pages