รอบบริการรถไฟฟ้า 11 ที่นั่ง ภายในคณะฯ

รอบบริการรถไฟฟ้า 11 ที่นั่ง ภายในคณะฯ เวลาทำการ 07.15 - 18.00 น. วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.15 - 15.00 น.

 
ย้ายหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย-หญิง (9SE) ชั่วคราว

ย้ายไปที่ ward 95 (SDIPD 95) ชั้น 9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ประกาศ โครงการปรับปรุงก่อสร้างลานจอดรถซอยสวนเงิน

ตั้งแต่ มกราคม 2563 เป็นต้นไป ระยะเวลาก่อสร้างโดยประมาณ 1 ปี

 
ขอเชิญร่วมค่ายกิจกรรมสำหรับเด็กโรคหัวใจแต่กำเนิด ครั้งที่ 2

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันอัลไซเมอร์โลก On going to Dementia Friendly Community มุ่งสู่สังคม มิตรยามเลือน เพื่อนยามลืม

22 กันยายน 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง หัวข้อ การดูแลผสมผสานในผู้ป่วยประคับประคอง

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
Update ข้อมูลเวชระเบียน

ทาง Online ได้แล้ววันนี้

 
ขอเชิญผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแล และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง หัวข้อ "พินัยกรรมชีวิต ลิขิตด้วยตนเอง"

ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการพสกนิกรชาวไทยทำความดีบริจาคโลหิต

ณ ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และ ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ปีที่ 4 ครั้งที่ 8/62 ประชุมหัวข้อ "หลักการเลือกผลไม้สำหรับเพื่อนเบาหวาน"

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

Pages