ประกาศ เปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 3-5 มิถุนายน 2565

 
ประกาศ เปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม

เนื่องในวันฉัตรมงคล วันพืชมงคล และวันวิสาขบูชา ในวันที่ 4, 13-16 พฤษภาคม 2565

 
ปิดบริการห้องคลอดชั่วคราว

ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 21.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น.

 
ศูนย์รังสีวิทยา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

เปิดให้บริการวันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565 เวลา 08.00-16.30 น.

 
เปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุด คลินิกนอกเวลาราชการ คลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันรัฐธรรมนูญ