เปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของ คลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

เนื่องในวันจักรี วันหยุดราชการกรณีพิเศษ และวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

Pages