ประกาศ ขอแจ้งการปิดให้บริการศูนย์กีฬารามาธิบดี เนื่องจากในวันหยุดเทศกาลวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2567

ตั้งแต่วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2567 และเปิดให้บริการในวันที่ 22 กรกฎาคม 2567 เวลา 12.00-20.00 น. เป็นต้นไป

 
ประกาศ เปิด-ปิด บริการชั่วคราว คลินิกในเวลา คลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ อาคารสิริกิติ์ และโรงพยาบาลรามาธิบดี

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันหยุดชดเชย วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2567

 
ประกาศ เปิด-ปิด บริการชั่วคราว คลินิกในเวลา คลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ อาคารสิริกิติ์ และโรงพยาบาลรามาธิบดี

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันหยุดชดเชย วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2567

 
ประกาศ ขอแจ้งปิดเส้นทางการจราจรภายในเพื่อจัดกิจกรรม วิ่ง "ศิริราช-รามาฯ" (SIRA RUN)

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 21.00 น. ปิดเส้นทางการเดินรถตั้งแต่หน้าศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จนถึงประตู 5 (อาคารพัสดุ) ถึงวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 09....

 
ประกาศปิดปรับปรุงห้องยา ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ถึง ต้นปี 2568 อาจทำให้ระยะเวลารอรับยาที่โรงพยาบาลนานกว่าปกติ

 
ประกาศ เปิด-ปิด บริการชั่วคราว คลินิกในเวลา คลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ อาคารสิริกิติ์ และโรงพยาบาลรามาธิบดี

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567

 
ประกาศ เปิด-ปิด บริการชั่วคราว คลินิกในเวลา คลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ อาคารสิริกิติ์ และโรงพยาบาลรามาธิบดี

เนื่องในวันฉัตรมงคล วันพืชมงคล และวันหยุดราชการ ในวันที่ 4-6, 10-12 พฤษภาคม 2567

 
ประกาศ เปิด-ปิด บริการชั่วคราว คลินิกในเวลา คลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ อาคารสิริกิติ์ และโรงพยาบาลรามาธิบดี

เนื่องในวันสงกรานต์ วันหยุดราชการ และวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ในวันที่ 12-16 เมษายน 2567