General Activities

 
รามาธิบดีกุมารเวชศาสตร์ปฏิทัศน์ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2560

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 910 ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 810 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
อบรม เรื่อง “SMART INVENTORY”

วันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
บรรยายพิเศษ เรื่อง Salivary Gland Neoplasms-Updated Classification and Considerations for Treatment

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ ห้อง 816 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
โครงการ "รามาธิบดี รณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสติก"

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานที่ “สถานีรามาแชนแนล”

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาอาจารย์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปี 2560 (แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 47)

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560  ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กิจกรรมเดินขบวนบุปผชาติสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์

วันที่ 12 เมษายน 2560 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
รามาธิบดี MOU คณะกรรมการพลังงานปรมาณู (CEA) ประเทศฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 5 เมษายน  2560 ณ  ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย 

 
พิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์แพทย์รามาธิบดี สู่ชั้นคลินิก รุ่นที่ 50

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ หอประชุมอารี  วัลยะเสวี

 
งานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์