รางวัลระดับนานาชาติ

 
Prof.Sirintara (Pongpech) Singhara Na Ayudhaya,M.D., appointed to be “Honorary President”

by the World Federation of Neuroradiological Societies (WFNRS)

 
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการต้นกล้ารามาธิบดี

ที่ได้รับรางวัลในงาน International Medical Student Conference 2021 (IMRC 2021)

 
ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.เกียรติคุณ พญ.อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์

ได้ดำรงตำแหน่ง Director of the Board ของ World Federation of Hemophilia (WFH) และยังดูแลศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย-กรุงเทพฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยา...

 
แสดงความยินดี ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ

ได้รับรางวัลทรงเกียรติ Dr LEE Jong-wook Memorial Prize for Public Health 2022

 
แสดงความยินดี ศ. นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
รางวัล นักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพมืออาชีพ ให้กับ ศ. นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ในฐานะแพทย์เฉพาะทางด้านโรคปอด ที่อุทิศตนตลอดชีวิต เพื่องานควบคุมยาสูบจนมีผลงานประ...
 
ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์พันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ

ในโอกาสที่เป็นบุคคลเอเชียที่ได้ดำรงตำแหน่งประธาน ISTH President of International Society on Thrombosis and Haemostasis

 
Congratulations Ms. ARIYAPORN LIMKAMONTIP

For having been selected as a Competitor representing Thailand

 
ขอแสดงความยินดี นศพ.ปาณิสรา หมวดสง

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรอบ semi-final และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในรอบสุดท้าย การแข่งขันทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ในโครงการ FameLab Thailand 2022 และไ...

 
ขอแสดงความยินดี นักศึกษาแพทย์รามาธิบดี

ได้รับรางวัลในการแข่งขันตอบปัญหาเวชศาสตร์ฉุกเฉินระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 KKU ICEM 2024

 
ขอแสดงความยินดี กมลชนก พูนพัฒน์พิบูลย์

ในโอกาสที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 การแข่งขัน ASEAN Investment Challenge (AIC) ระดับประเทศ

 
ขอแสดงความยินดี นศพ.กัณณ์ษร การพินิจ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันนำเสนอแผนการลงทุนระดับภูมิภาคอาเซียน ในโครงการ ASEAN Investment Challenge (AIC) 2023

 
ขอแสดงความยินดี นายชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า

เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ”

 
แสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการต้นกล้ารามาธิบดี

ที่ได้รับรางวัลในงาน International Medical Student Conference 2023

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา

ได้รับการเชิดชูเกียรติจาก The India Neuro Interventional Foundation เนื่องในวันสตรีสากล (International Women's Day)