บริจาคเงินสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารเรียนรวม

 
บริจาคเงินสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

 
ผู้บริหาร บริษัท ที.ที เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณชนินทร์ หวังสุขสมใจ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
บริจาคเงินสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณรุ่งเพ็ชร สังข์ทอง-คุณอรณี เชื้อไทย มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ณ บริษัท เอ.เอส.ไอ.พรีซิชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)  จ.สมุทรปราการ

 
คุณยงยุทธ ตปนียางกูร-คุณมณฑา สุขถาวร มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ชมรมอักษรศาสตร์จุฬาฯ รุ่นที่ 39 มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์