ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี อาจารย์และอาจารย์อาวุโสรามาธิบดี