ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย วนานุกูล