แสดงความยินดี อ. พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลอรรถนารีศวร