แสดงความยินดี นายศรุต เชาวะวณิช นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6