แสดงความยินดี นักศึกษาโครงการต้นกล้ารามาธิบดี ที่ได้รับรางวัลในงาน International Medical Student Conference 2022