การดื่มสุรา ฆ่าโควิด-19 ได้จริงหรือไม่?

การดื่มสุรา ฆ่าโควิด-19 ได้จริงหรือไม่?