คุณนรินทร์-คุณจุฑามาศ จันทร์วิเหลือง มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2559 ณ ซอยปรีดีพนมยงค์ 2เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2559 ณ ซอยปรีดีพนมยงค์ 2 

 
บริจาคเงินสมทบทุนโครงการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเทิดไท้คู่ขวัญองค์ราชันราชินี

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
รับมอบเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา มุมกว้าง 200 องศา

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
บริจาคเงินสมทบทุนน้อมจิตรอุทิศ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น M2 อาคารเรียนรวม 

 
บริจาคเงินสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น M2 อาคารเรียนรวม

 
คุณสุรเดช เอกปัญญาสกุล-คุณชุตินันท์ สนั่นเสียง มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
รศ.สุทธีรา วสุวานิช มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
บริจาคเงินสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารเรียนรวม

 
บริจาคเงินสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น M2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คุณราตรี-คุณอรุณ บำรุงวัด และครอบครัว มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ บ้านเลขที่ 40 ซอยพูลเจริญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ