You are here

กลุ่มตัวแทน AEROTHAI มอบเงินบริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

กลุ่มตัวแทน AEROTHAI มอบเงินบริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19
 

กลุ่มตัวแทน AEROTHAI มอบเงินบริจาคจำนวน 55,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19  โดยมี ผศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ 

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ณ จุดรับสิ่งของบริจาค ชั้น 1 อาคารบริหาร