คุณสุวัฒ ชาญสุวิทยานันท์ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณสุวัฒ ชาญสุวิทยานันท์ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณสุวัฒ ชาญสุวิทยานันท์ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องพักผู้ป่วย ชั้น 8 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์