พลเอกเสรี พุกกะมาน-ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

พลเอกเสรี พุกกะมาน-ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

พลเอกเสรี พุกกะมาน-ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บ้านของผู้บริจาค