คุณวีระ ศิริวงศ์วัฒนา บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณวีระ ศิริวงศ์วัฒนา บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณวีระ ศิริวงศ์วัฒนา มอบเงินบริจาคเนื่องในวันเกิดจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.พรชัย สิมะโรจน์ หัวหน้าศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์