คุณสูรย์ ธรสารสมบัติ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณสูรย์ ธรสารสมบัติ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณสูรย์ ธรสารสมบัติ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 4,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ โดยมี ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 ณ บ้านของผู้บริจาค