กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โดย คุณนงนภัส หมวดเดช ผู้อำนวยการกองกลางสำนักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม มอบเงินบริจาคจำนวน 15,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์