คุณพรรณสุภา ยุทธภัณฑ์บริการ และสมาคมภริยาอัยการ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

คุณพรรณสุภา ยุทธภัณฑ์บริการ และสมาคมภริยาอัยการ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 
       คุณพรรณสุภา ยุทธภัณฑ์บริการ และสมาคมภริยาอัยการ มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมี ศ. นพ.พรชัย สิมะโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย กิจการพิเศษ เป็นผู้รับมอบ            
       เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์