ครอบครัวเพียรวิจิตรมอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี

ครอบครัวเพียรวิจิตรมอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี
 

ครอบครัวเพียรวิจิตร โดย ผศ. ดร.วิทยา เพียรวิจิตร ผศ. นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร และ พญ.ภานุช เย็นอาคาร มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี เพื่ออุทิศแด่คุณแม่ พญ.ประภา เพียรวิจิตร จำนวน 1,500,000 บาท ซึ่งมี ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนรับมอบ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล