บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณวราภรณ์ ธีระวัฒนวงศ์ มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์และทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้
 

คุณวราภรณ์ ธีระวัฒนวงศ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์และทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้ โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์