บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ จำกัด สาขาปราจีนบุรี บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ จำกัด สาขาปราจีนบุรี บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ จำกัด สาขาปราจีนบุรี โดย คุณสุพิศ อนันต์ มอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ จำกัด สาขาบางนา