คุณธวัช อึ้งสุประเสริฐ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณธวัช อึ้งสุประเสริฐ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณธวัช อึ้งสุประเสริฐ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการปรับปรุงหอพักผู้ป่วยในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์