บริษัท สินสยามอินเตอร์คูลลิ่ง จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

บริษัท สินสยามอินเตอร์คูลลิ่ง จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

บริษัท สินสยามอินเตอร์คูลลิ่ง จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 40,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร