คุณสุขุมา สุธีวงศ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณสุขุมา สุธีวงศ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณสุขุมา สุธีวงศ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการปรับปรุงหอพักผู้ป่วยในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โดยมี ผศ. นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร รองคณบดีฝ่ายสนับสนุนพันธกิจและสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์