คุณพงศ์พันธุ์-คุณสุมาลี อุ่นพงศ์เจริญสุข บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณพงศ์พันธุ์-คุณสุมาลี อุ่นพงศ์เจริญสุข บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณพงศ์พันธุ์-คุณสุมาลี อุ่นพงศ์เจริญสุข มอบเงินบริจาคจำนวน 250,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์