บริษัท เฟรท ไลน์เนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

บริษัท เฟรท ไลน์เนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

บริษัท เฟรท ไลน์เนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณสุพจน์ ว่องสรรพการ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และ ทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้ โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์