บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณสุพัตรา โรจนเสน มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการปรับปรุงหอพักผู้ป่วย โดยมี คุณอภัย จันทนจุลกะ กรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดีฯ และ คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ ร่วมรับมอบ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์