คุณสมจินตนา เลิศวิราม บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณสมจินตนา เลิศวิราม บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณสมจินตนา เลิศวิราม มอบเงินบริจาคจำนวน 5,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี และทุนภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ณ บ้านของผู้บริจาค