คุณชวนพิศ สัมฤทธิ์ทอง บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณชวนพิศ สัมฤทธิ์ทอง บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณชวนพิศ สัมฤทธิ์ทอง มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์