คุณสุนทร ฉมาพร บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณสุนทร ฉมาพร บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณสุนทร ฉมาพร มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี  โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์