คณะผู้บริหาร บริษัท เอ็น.ซี.อาร์.รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คณะผู้บริหาร บริษัท เอ็น.ซี.อาร์.รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คณะผู้บริหาร บริษัท เอ็น.ซี.อาร์.รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่) มอบเงินบริจาคจำนวน 3,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร